Systemisch werk in drie dagen

Welkom bij de online leeromgeving van systemisch werk!

Met systemisch werk maak je verborgen dynamieken in families, gezinnen en organisaties zichtbaar. Het helpt je met het maken van de juiste keuzes en in je persoonlijke groei.

WAT IS SYSTEMISCH WERK?

Iedereen begeeft zich in verschillende systemen en elk systeem kent zijn eigen overtuigingen, patronen en dynamieken. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van het gezin waarin je bent opgegroeid of het systeem van jouw eigen gezin waarin ook de overtuigingen, patronen en dynamieken van jouw partner zijn meegenomen. Of het systeem van school, van je werk of team, van de voetbalclub, et cetera. Dynamieken en afhankelijkheden binnen zo’n systeem werken veelal verborgen onder de oppervlakte.

Bij systemisch werk brengen we de verborgen dynamieken aan de oppervlakte en kijken we naar de samenhang ervan. Je zult herkennen hoeveel invloed dit heeft op je gedachten en je gedrag. Bij het kijken naar systemen letten we op de rol die iemand vervult, interacties die er zijn tussen de mensen en de context die daarbij hoort.

OPSTELLINGEN

De Duitse filosoof en therapeut Bert Hellinger ontdekte een methode om die verborgen dynamieken zichtbaar te maken: de opstelling.

Opstellingen brengen iets wezenlijks over het systeem aan het licht, vrij van mening en oordeel. Deze methode heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd. Het geeft je de mogelijkheid om op een andere manier keuzes te maken en het helpt je in jouw persoonlijke groei.

Opstellingen kunnen vanuit elk systeem gedaan worden, bijvoorbeeld in families, teams, sportploegen, jouw buurt en jouw klas. De meest voorkomende opstellingen zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen.

REPRESENTANTEN

Bij opstellingen maken we gebruik van representanten. Representanten vertegenwoordigen mensen en gebeurtenissen binnen een bepaald systeem. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen.

Representanten kunnen mensen, maar ook voorwerpen zijn. Door het gebruik van voorwerpen kunnen we een tafelopstelling neerzetten wat vaak een bijzonder effectief geeft.

Door het volgen van de online leeromgeving en de workshop ga je leren en vooral ook ervaren van systemisch werk voor je kan doen.


Hoe werkt deze online leeromgeving (OLO)?

Je ziet aan de rechterkant en hieronder wat er allemaal aan bod komt (het menu). Je ziet ook hoever je bent. Dat is makkelijk als je even pauze hebt genomen. Dan kan je direct weer naar de plek waar je verder kan. Maar je kan ook even terug als je wilt.

Je hoeft niet alles te kopiëren of te printen. In het allerlaatste deel zit het document met alle tekst uit deze OLO die je kunt downloaden als naslagwerk.

Eenmaal in een les of onderwerp kan je bovenaan een tabblad ‘cursus’ en in een aantal gevallen, ook een tabblad ‘materialen’. Die tweede is er niet altijd. Alleen als er materiaal nodig is tijdens het behandelen van die les of het onderwerp. Daar kan je beginnen voordat je aan de les begint, zodat je weet dat je alles bij de hand hebt.

Soms moet je iets downloaden en printen. Dan is het de bedoeling dat je daarop een opdracht gaat doen. En die opdrachten kan je dan ook weer opladen in deze OLO. Ik zal jouw document bekijken en ‘goedkeuren’ waarna jij weer verder kunt. Goedkeuren is een technische formaliteit aangezien we ons bezig houden met persoonlijke ontwikkeling, dus het is geen goed of fout.

Tijdens de lessen en de onderwerpen zie je het programma aan de linkerkant. Vind je dit hinderlijk, kan je het verbergen met het pijltje in de rechterbovenhoek van het programma.

Vind je het lastig om met deze OLO om te gaan, neem dan gerust contact met ons op. Een van ons loopt er dan met je doorheen zodat je een echte OLO-expert wordt.

Voor nu wensen we je in elk geval heel erg veel plezier!

Groeten,

Suzanne van der Horst en Yvonne van Kaathoven


We vinden het leuk als je deelt waar je mee bezig bent!