Hoe werkt het nou?

Gedichtje Toon Hermans – Wijsheid

Wijs is anders dan geleerd
nee…geleerd is niet verkeerd
maar wijs, dat is heel and’re koek
minder hersens…minder boek
wijsheid is voor ‘t grootste part
iets meer denken met het hart