Het wetende veld

Als mensen bij elkaar komen met de intentie om een familie opstelling te doen ontstaat er een verschijnsel wat we “het wetende veld” noemen.

 “De wijsheid van de goede oplossingen van de opstellingen liggen niet zozeer in de wijsheid van de therapeut of de cliënt, maar in het energieveld van de opstelling. Wij worden veel eerder door de goede oplossing gevonden dan dat wij haar vinden of verzinnen. Ja, de begeleider heeft zijn bijdrage en ook de cliënt, en dan nog “iets”.

Zo staat geschreven in “de Praktijk van Familie opstellingen”. (Bert Hellinger)

Om het energieveld uit te leggen wordt Rupert Sheldrake (1942) vaak aangehaald. Hij is een uit Engeland afkomstige celbioloog en filosoof die schreef over morfische ook wel morfogenetische velden genoemd.

Hij legt uit dat natuur door velden wordt georganiseerd. Van het kleinste deel grootste levenswezen. Door de georganiseerde krachtvelden ontstaan vorm fysische en psychische eigenschappen. De velden hebben twee bijzondere eigenschappen; ze hebben een geheugen en een historie en het ene veld treedt met het andere veld in resonantie velden ontwikkelen en leren voortdurend. ‘ Als we dit relateren aan systemisch werken; de totale kennis over de ontwikkeling van deze familie en zijn voorouders, zowel positieve als negatieve, is aanwezig dan wel voorhanden. Bij familieopstellingen en systemisch coachen treden wij in deze resonantie, die Sheldrake morfische resonantie noemt. Bert Hellinger vult aan door aan te geven dat dit veld bij deze familie hoort: ‘Het veld openbaart en ontvouwt zich. De begeleider maakt gebruik van zijn achtergrondkennis zonder dat hij deze kennis op de voorgrond zet’. Een andere manier om met het wetende veld om te gaan is dit te zien als een aanname. We nemen aan dat er een wetend veld is. De ruimte die door de begeleider gebruikt wordt gaat een energetisch veld worden. De begeleider laat het veld zijn werk doen. De opstelling werkt als een wetend veld waarbij elke representant, in dienst van de vragensteller, spreekt en beweegt. De begeleider, de coach laat het veld zijn werk doen. Rupert Sheldrake over familieopstellingen: “Hier zie ik morfische velden in het hier en nu in de praktijk!”