Jouw plek in een familieopstelling

Proefondervindelijk, dus door te doen, kwam Bert Hellinger erachter dat er een geëigende plek is voor eenieder in het gezin/ systeem. Wanneer eenieder op zijn eigen plek staat geeft dit een diep gevoel van balans, harmonie “het klopt” voor iedereen. Op je eigen plek staan geeft kracht.

 • Kinderen staan tegenover of voor de ouders
 • Partners hebben een eigen plek als man en vrouw. De man doorgaans de plek naar buiten en de vrouw de plek naar binnen. Als het lot van de vrouw zeer zwaar is of is geweest staan man en vrouw soms omgedraaid. De kinderen kunnen dan aan de kant van de man staan.
 • Partners staan naast elkaar of als ze iets tegen elkaar willen zeggen tegen over elkaar.
 • De kinderrij is op leeftijdsvolgorde. Ook de gestorven kinderen hebben hierin hun plek. Adoptie en/of pleegkinderen sluiten de rij, ook als zij eerder zijn gekomen.
 • Een gestorven kind kan zittend op de grond voor de ouders plaatsnemen. Ouders kunnen zegenend hun hand op het hoofd leggen. Grootouders staan achter de ouders. Zo wordt de afbakening tussen generaties zichtbaar gemaakt en de familieband aangegeven.

Verticale ordening

 • Voorouders
 • Grootouders
 • Ouders
 • Kinderen
 • Kleinkinderen

Horizontale ordening

 • Plek ten opzichte van de broertjes en zusjes of in de partnerrelatie.

Mannen en vrouwen

 • In een partnerrelatie hebben mannen en vrouwen een authentre met een eigen energie. Het is belangrijk dat partners elkaar deze plek ook geven. Een voorwaarde is dat een vrouw zich als vrouw beleeft en een man als man. Het aannemen van ons man- of vrouw zijn is soms een hele klus.
 • Vrouwelijke principes gaan vaak over: dienstbaar zijn, kinderen krijgen, zacht zijn, meegaand zijn, voedend zijn.
 • Mannelijke principes gaan vaak over: in de wereld staan, onafhankelijkheid, mobiliteit, assertiviteit, krachtig zijn.

Generatielijnen

 • Voor opgroeiende jongens geeft het kracht om de mannenlijn van hun familie te kennen. Daarbij te mogen horen en onderdeel van te mogen uitmaken. De lijn van vader, opa, overgroot opa.
 • Opgroeiende meisjes vinden kracht in de lijn hun moeder, hun oma, overgroot-oma en tantes en oudtantes. Als zij zich verbonden weten met deze lijn geeft dit een sterk gevoel van plek besef.
 • In essentie geldt voor beide seksen dat de eigen lijn voeding betekent. Het betekent gedragen worden en steun ervaren.
 • In veel culturen wordt recht gedaan aan de inbedding in de manen of vrouwenlijn. In onze westerse cultuur besteden we in onze huidige tijd hieraan over het algemeen geen bijzondere aandacht. Na de industrialisering werd de aandacht voor het individu groter en de 1 afstand tot de natuur ook.

In familieopstellingen kunnen soms ook structuurelementen worden opgesteld zoals:

 • Geboortegrond
 • De toekomst
 • Een mogelijke toekomstige partner
 • Een verlangen
 • Een geheim
 • Het geluk wat god voor jou gereserveerd heeft

De Essentie

Een kind lijkt daar te landen waar het leeg is. We noemen dat ook jezelf aantreffen: “Waar heb jij jezelf aangetroffen in het gezin waarin je bent opgegroeid?” Ouders zijn in principe de leiders, maar als ouders deze taak niet kunnen invullen op een volwassen manier verliezen beiden hun geëigende plek. Het kind verliest zo zijn rol als kind en daarmee het natuurlijke respect voor zijn ouders en krijgt er verantwoordelijkheden bij die niet bij het kind horen.

De eigen plek verlaten

Er komt rust in het systeem als ieder de eigen plek inneemt. Er zijn een aantal oorzaken waarom kinderen of ouders van hun plek afgaan. – Wanneer kinderen te vroeg een taak krijgen die ze nog niet aankunnen, dan worden ze door de ouders (ongewild) op een andere plek gezet.

 • Wanneer er bij de ouders nog onverwerkte rouw of verdriet is, kunnen ze bepaalde verantwoordelijkheden niet dragen en nemen kinderen taken over.
 • In eenoudergezinnen kunnen oudere kinderen een taak van de ontbrekende ouder overnemen.
 • Wanneer het lot van een familielid zwaar is, kan het zijn dat een kind de pijn meedraagt of overneemt.
 • wanneer een groepslid verstoten of uitgesloten is en een lege plek achterlaat, dan komt het voor dat een ander groepslid (kind of kleinkind) die rol overneemt of voortzet.

Ontrafel: De impact van het familiesysteem

Kijk eens naar de film “Lion”. Een film over een man die als vijfjarige van zijn moeder werd gescheiden en door een Australisch echtpaar werd geadopteerd, gaat terug naar India om zijn biologische familie te vinden.

Hij is te zien op Netflix maar misschien heb je andere streams waarop je dit kan kijken.
De film duurt twee uur dus neem ook hier je tijd voor.

Lees je liever het boek, hier kan je hem vinden